-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zarzuty p-ko osobie podejrzanej o dokonywanie fałszywych zawiadomień bombowych

Informujemy, że Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku śledztwo przeciwko osobie podejrzanej o dokonanie w ubiegłym roku fałszywych zawiadomień o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku, a więc zdarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w znacznych rozmiarach, wywołując tym czynności Policji i utrudniając toczące się w tym czasie postępowanie karne. 
 
Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Karnym: 
  • Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 [art. 224a. KK].
  • Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 [art. 239. § 1. KK].
 
Galeria: