-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zaproszenie na X Salon Mediatora (15.03.2016 r.)

X SALON MEDIATORA

15 MARCA 2016 r. 

Szanowni Państwo Mediatorzy,

uprzejmie informujemy, że X Salon Mediatora odbędzie się w dniu 15 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali 157 w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody.

Tematem przewodnim spotkania będzie: „Mediacja – nowe możliwości i perspektywy”.

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie ze zmianami wprowadzanymi Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiazywania sporów (Dz. U. 2015 poz. 1595) oraz dyskusja nad nowymi możliwościami i perspektywami mediacji. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i jego celem będzie wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy sędziami kierującymi sprawy do mediacji a mediatorami.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazywanie problemów, które powinny stać się przedmiotem dyskusji – prosimy o przesyłanie informacji do dnia 24 lutego 2016 r. na adres: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl

Jednocześnie – uwagi na kwestie organizacyjne wobec wzrastającej popularności naszej inicjatywy – będziemy wdzięczni za wcześniejsze mailowe potwierdzenie obecności (potwierdzenia można przesyłać na powyższy adres).

Koordynatorem spotkania z ramienia Sądu Okręgowego w Gdańsku jest Pani Sędzia Teresa Karczyńska-Szumilas.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.