-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zaproszenie na spotkanie Salonu Mediatora (25.05.2018 r.) / zmiana tematu spotkania/

Szanowni Państwo Mediatorzy,

serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu „Salon Mediatora”, które odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali 336 w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34.

W nawiązaniu do treści porozumienia podpisanego w czasie konferencji "Firma przyjazna mediacji - nowe rozwiązania" w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Gdańsku przez przedstawicieli Sądu Okręgowego w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego i Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, zakładającego m. in. powołanie w województwie pomorskim Rady / Kapituły złożonej z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli nauki, przedstawicieli ośrodków mediacyjnych oraz przedstawicieli biznesu, chcielibyśmy nasze spotkanie poświęcić rozmowie na temat pomysłu wypracowania i przedstawienia przez środowisko Mediatorów działających w województwie pomorskim formuły wspólnego wyrażania stanowiska lub wspólnego przedstawiania inicjatyw służących propagowaniu idei mediacji.

Mając powyższe na uwadze, gorąco liczymy na obecność osób zainteresowanych wyżej opisaną ideą a także na Państwa pomysły jej dotyczące.

Równocześnie informujemy, iż z uwagi na wyżej opisaną zmianę tematu najbliższego Salonu Mediatora, pierwotnie planowane na ten dzień spotkanie dotyczące ugód mediacyjnych w sprawach karnych zostanie przesunięte na późniejszy termin.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 18 maja 2018 r. drogą elektroniczną na adres: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl.

Osoby, które wolę udziału w spotkaniu zgłosiły wcześniej i ją podtrzymują, nie muszą ponownie potwierdzać uczestnictwa – prosimy o maila wyłącznie w przypadku rezygnacji (z zachowaniem ww. terminu).

Z poważaniem

SSO Rafał Terlecki

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku