-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zaproszenie na spotkanie poświęcone omówieniu projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów (19.02.2015)

Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych zaprasza mediatorów na spotkanie poświęcone omówieniu projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Termin: 19 lutego 2015 roku, w godzinach 11.00-16.00

Miejsce: Gdańskie Centrum Mediacji - Fundacja FISO, ul. Gdyńskich Kosynierów 11

Celem spotkania jest omówienie i wypracowanie opinii mediatorów w sprawie projektu ustawy.

Organizatorzy zwracają się do osób zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu z prośbą o odesłanie formularza, który znajduje się pod poniższym linkiem, jako wyrażenie woli uczestnictwa.
https://docs.google.com/forms/d/1PdbgFRIdfUqanlqyK0udHp14kZHNRaduE4oc5VizEVs/viewform?c=0&w=1