-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zaproszenie na konferencję: „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe” (Wrocław, 15.10.2015 r.)

W dniach 16 i 17 października 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe”.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z zastosowaniem mediacji i superwizji jako remediów na konflikty mające związek m.in. z takimi zjawiskami jak mobbing, dyskryminacja i wypalenie zawodowe. Superwizja będzie przedmiotem zarówno obrad sesji plenarnej, jak i warsztatów. Ponadto podczas konferencji zostaną omówione organizacyjne, społeczne i psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w instytucjach i organach powołanych do wykonywania zadań publicznych oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Autorami poszczególnych wystąpień są zarówno prawnicy, jak i psychologowie.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, oraz Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, pani Ewy Barnaszewskiej.

Szczegółowe informacje o konferencji, program i rejestracja na stronie:

www.mediacje.prawo.uni.wroc.pl

Liczba uczestników limitowana jest liczbą miejsc w sali. Uczestniczyć w konferencji mogą wyłącznie osoby zainteresowane.


Sesja plenarna podzielona jest na dwie części zatytułowane:

„Przyczyny oraz uwarunkowania powstawiania kryzysów i konfliktów w strukturach organów władz publicznych i instytucji publicznych”

oraz „Mediacje i superwizja w systemie remediów na konflikty i sytuacje kryzysowe”.


Sesje kończą „Warsztaty śmiechu” prowadzone przez psychologa - pana Jacka Golańskiego.

17 października 2015 r. odbędą się następujące warsztaty:

9:30 i 11:00 – Kornelia Sabine Thomsen. Warsztaty z superwizji (tłumaczone na język polski)

9:30 i 11:00 – Wojciech Abramowicz. Strategie i procedury rozładowywania agresji. Warsztaty praktyczne o kwalifikacji na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.


Konferencji towarzyszy spotkanie autorskie z panią Magdą Krzyżanowską-Mierzewską, współautorką książki zatytułowanej: „Według ojca, według córki. Historia rodu.” oraz wystawa prac dzieci szkół podstawowych nagrodzonych w konkursie plastycznym pt. „rzeka niezgody, most pojednania”.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.