-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zaproszenie na kolejne spotkania Salonu Mediatora (29 czerwca i 7 września 2018 r.)

 

Mediatorzy, stowarzyszenia
oraz organizacje mediacyjne 

z listy mediatorów Sądu Okręgowego 
w Gdańsku

 

Szanowni Państwo Mediatorzy,

zgodnie z wstępnymi ustaleniami, które zapadły podczas ostatniego posiedzenia „Salonu Mediatora”,  przekazuję informacje na temat terminów oraz planowanej tematyki kolejnych spotkań w ramach tego cyklu, na które już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam:

  • 29 czerwca 2018 r., godz. 12:00 (UWAGA – zmiana godziny) – przedstawienie i omówienie ustaleń, które zapadły podczas spotkania mediatorów w dniu 7 czerwca 2018 r., poświęconego możliwości wyłonienia wspólnej reprezentacji środowiska mediatorów, określenia zasad jej funkcjonowania oraz dokonania wyboru reprezentantów ds. kontaktów z Sądami;
     
  • 7 września 2018 r., godz. 10:00 – organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (18 października 2018 r.) oraz Tygodnia Mediacji (15-19 października 2018 r.).

Informuję, że oba spotkania odbędą się w sali 336 (III piętro) w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34.

Z uwagi na względy organizacyjne proszę o potwierdzenie swojej obecności drogą elektroniczną na adres: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl – w przypadku terminu czerwcowego do dnia 22 czerwca 2018 r., z kolei w przypadku terminu wrześniowego do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Z poważaniem

SSO Joanna Łaguna-Popieniuk

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku