-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Inf.215-9/20 - Przetarg nieograniczony - Dostawa,wymiana i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na 26 salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Przetarg nieograniczony nr Inf. 215-9/20 "Dostawa, wymiana i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na 26 salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Gdańsku"Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Usługi SMARTPZP, pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu i złożyć ofertę w wersji elektronicznej musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto, ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl - zakładka e-learning.