-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

G-260-2/18 - OCHRONA OBIEKTÓW SĄDOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: G-260-2/18