-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

G-260-1/20 - Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów sądowych

Przedmiot zamówienia jest usługą społeczną w rozumieniu Rozdziału 6 ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Pzp z zachowaniem zasad wskazanych w art. 138o.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. 750 000 euro.


Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Usługi SMARTPZP, pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto, ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl - zakładka e-learning.


 

Dokumenty: 
ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_podpisaniu_umowy.pdf213.42 KB