-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

G-235-1/20 - Zapytanie ofertowe na przeglądy, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek i niszczarek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty w formie Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.