-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

G-2310-3/20 - Przetarg nieograniczony - sukcesywna dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów na potrzeby Sądu okręgowego w Gdańsku

Przetarg nieograniczony nr G-2310-2/20 "sukcesywna dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów na potrzeby Sądu Okręgowego w Gdańsku"
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Usługi SMARTPZP, pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu i złożyć ofertę w wersji elektronicznej musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto, ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl - zakładka e-learning.