-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

G-223-4/20 - Przetarg nieograniczony nr G-223-4/20 na utrzymanie czystości w obiektach Sądu Okręgowego w Gdańsku o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Przetarg nieograniczony nr G-223-4/20 o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Usługi SMARTPZP, pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto, ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl - zakładka e-learning.