-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

010/19/30 - Przetarg nieograniczony : Remont łazienek w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34

Przetarg nieograniczony nr 010/19/30 o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Usługi SMARTPZP, pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl 

Dokumentacja przetargowa jest dostępna na portalu e-Usługi SMARTPZP bez konieczności logowania ( tj. zakladania konta w Portalu SMARTPZP ).