-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wznowienie organizacji spotkań informacyjnych dotyczących mediacji w SO w Gdańsku

Wznowienie organizacji spotkań informacyjnych dotyczących mediacji, przeprowadzanych na podstawie art.183(8) kpc, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku planowane jest od dnia
 
15 czerwca 2020 r. 
 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19 wszystkie spotkania informacyjne w tutejszym Sądzie (również te wyznaczone do pokoju G.0.01 w budynku Sądu przy ul. 3 Maja 9A) mogą być przeprowadzane tylko w pokoju nr 20 w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody.
 
Spotkania co do zasady powinny odbyć się w terminie pierwotnie wyznaczonym, jednak Sędzia, który skierował strony na spotkanie, może podjąć decyzję w przedmiocie ewentualnej zmiany godziny / daty spotkania lub osoby mediatora. 
 
Osoby przybywające na spotkanie powinny stawić się do Sądu punktualnie, lecz nie wcześniej niż o wyznaczonej porze, we własnych środkach ochrony osobistej, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi, oraz posiadać przy sobie wezwanie do udziału w spotkaniu (lub inny rodzaj informacji z Sądu, np. treść e-maila), celem umożliwienia wykazania pracownikom ochrony konieczności wejścia do budynku Sądu.
 
Podczas spotkania obowiązują przyjęte dla przestrzeni publicznej obostrzenia sanitarne, w szczególności zasada zachowania dystansu społecznego, obowiązek zdezynfekowania rąk przed wejściem czy zakrywania nosa i ust, natomiast pomiędzy poszczególnymi spotkaniami musi zostać zapewniona przerwa - min. 20-minutowa - w celu wietrzenia pomieszczenia (z uwagi na powyższe pierwotna godzina rozpoczęcia spotkania może ulec przesunięciu).