-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wyrok skazujący dla osoby, która dokonała fałszywych zawiadomień o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Sądu

25 lipca 2018 r. przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku zakończyło się postępowanie wobec osoby oskarżonej o dokonanie w ubiegłym roku fałszywych zawiadomień o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku, a więc zdarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w znacznych rozmiarach, wywołując tym czynności Policji i utrudniając toczące się w tym czasie postępowanie karne.

Osobie oskarżonej, która przyznała się do zarzucanych czynów, Sąd wymierzył karę 1 roku pozbawienia wolności, a także zobowiązał do zapłaty:

 • nawiązki w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz Skarbu Państwa,
 • świadczenia pieniężnego w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • kosztów i opłat związanych z postępowaniem sądowym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Karnym: 

 • Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 [art. 224a. KK].
 • Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 [art. 239. § 1. KK].

 

Galeria: