-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wykaz rachunków

UWAGA:

Od dnia 3 lipca 2020 r. zmienia się forma obsługi kasowej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ

W przypadku ubiegania się - w związku ze stawiennictem w charakterze świadka - o zwrot kosztów podróży/noclegu/utraconych zarobków lub dochodów prosimy o podanie we wniosku numeru rachunku bankowego w celu umożliwienia przekazania środków w sposób bezpieczny.

Kod BIC (Swift) BGK O/O w Gdańsku: GOSKPLPW
Kod BIC (Swift) NBP O/O w Gdańsku: NBPLPLPW

W związku z utworzeniem mikrorachunków dla poszczególnych Wydziałów Sądu Okręgowego w Gdańsku od dnia 1 marca 2016 r. wpłaty dotyczące dochodów (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne) w sprawach, które są w nich prowadzone, powinny być dokonywane na rachunki przypisane do konkretnych Wydziałów. Wykaz tych rachunków znajduje się poniżej.

Pozostałe wpłaty dotyczące dochodów (np. za najem i dzierżawę) należy dokonywać jak dotychczas na stosowny rachunek ogólny, który znajduje się w drugiej tabeli. 

Informujemy ponadto, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło funkcjonalności systemu e-płatności - więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.

 

I Wydział Cywilny

89101000551233003012000001

II Wydział Cywilny Rodzinny

62101000551233003012000002

II Wydział Cywilny Rodzinny - Sekcja do Spraw Rodzinnych Odwoławczych

97101000551233013012000002

III Wydział Cywilny Odwoławczy

35101000551233003012000003

IV Wydział Karny

08101000551233003012000004

V Wydział Karny Odwoławczy

78101000551233003012000005

VI Wydział Penitencjarny

51101000551233003012000006

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

24101000551233003012000007

IX Wydział Gospodarczy

67101000551233003012000009

X Wydział Wizytacyjny

40101000551233003012000010

XI Wydział Wykonawczy

13101000551233003012000011

XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

83101000551233003012000012

XIV Wydział Karny

29101000551233003012000014

XV Wydział Cywilny

02101000551233003012000015

XVI Wydział Cywilny Odwoławczy

72101000551233003012000016

XVII Wydział Własności Intelektualnej 45101000551233003012000017

 

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

BGK O/O  w Gdańsku

17 1130 1017 0021 1000 9390 0002

Rachunek sumy depozytowe EUR

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

BGK O/O  w Gdańsku

33 1130 1017 0021 1000 9390 0005

Rachunek sumy depozytowe USD

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

NBP O/O w  Gdańsku

38 1010 1140 0066 7922 3100 0000

Rachunek dochodów budżetowych: (dochody za najem i dzierżawę i pozostałe)

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O  w Gdańsku

71 1130 1121 0006 5584 3520 0002

Rachunek sum na zlecenie: (zaliczki wnoszone przez stronę tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych, tłumaczy )

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O w Gdańsku

60 1130 1017 0021 1000 9390 0004

Rachunek sumy depozytowe PLN: (poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O w Gdańsku 

33 1130 1121 0006 5584 3520 0007

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

NBP O/O w Gdańsku

88 1010 1140 0066 7922 3000 0000

Rachunek wydatków budżetowych

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O w Gdańsku

44 1130 1017 0021 1000 9390 0001

Rachunek sumy depozytowe CHF

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O w Gdańsku

87 1130 1017 0021 1000 9390 0003

Rachunek sumy depozytowe GBP

Sąd Rejonowy w Kościerzynie ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna NBP O/O w Gdańsku

79 1010 0055 1233 0050 0900 0000