-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wykaz rachunków

Kod BIC (Swift) BGK O/O w Gdańsku: GOSKPLPW
Kod BIC (Swift) NBP O/O w Gdańsku: NBPLPLPW

W związku z utworzeniem mikrorachunków dla poszczególnych Wydziałów Sądu Okręgowego w Gdańsku od dnia 1 marca 2016 r. wpłaty dotyczące dochodów (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne) w sprawach, które są w nich prowadzone, powinny być dokonywane na rachunki przypisane do konkretnych Wydziałów. Wykaz tych rachunków znajduje się poniżej.

Pozostałe wpłaty dotyczące dochodów (np. za najem i dzierżawę) należy dokonywać jak dotychczas na stosowny rachunek ogólny, który znajduje się w drugiej tabeli. 

Informujemy ponadto, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło funkcjonalności systemu e-płatności - więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.

 

I Wydział Cywilny

89101000551233003012000001

II Wydział Cywilny Rodzinny

62101000551233003012000002

II Wydział Cywilny Rodzinny - Sekcja do Spraw Rodzinnych Odwoławczych

97101000551233013012000002

III Wydział Cywilny Odwoławczy

35101000551233003012000003

IV Wydział Karny

08101000551233003012000004

V Wydział Karny Odwoławczy

78101000551233003012000005

VI Wydział Penitencjarny

51101000551233003012000006

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

24101000551233003012000007

IX Wydział Gospodarczy

67101000551233003012000009

X Wydział Wizytacyjny

40101000551233003012000010

XI Wydział Wykonawczy

13101000551233003012000011

XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

83101000551233003012000012

XIV Wydział Karny

29101000551233003012000014

XV Wydział Cywilny

02101000551233003012000015

XVI Wydział Cywilny Odwoławczy

72101000551233003012000016

 

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

BGK O/O  w Gdańsku

17 1130 1017 0021 1000 9390 0002

Rachunek sumy depozytowe EUR

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

BGK O/O  w Gdańsku

33 1130 1017 0021 1000 9390 0005

Rachunek sumy depozytowe USD

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

NBP O/O w  Gdańsku

38 1010 1140 0066 7922 3100 0000

Rachunek dochodów budżetowych: (dochody za najem i dzierżawę i pozostałe)

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O  w Gdańsku

71 1130 1121 0006 5584 3520 0002

Rachunek sum na zlecenie: (zaliczki wnoszone przez stronę tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych, tłumaczy )

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O w Gdańsku

60 1130 1017 0021 1000 9390 0004

Rachunek sumy depozytowe PLN: (poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O w Gdańsku 

33 1130 1121 0006 5584 3520 0007

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

NBP O/O w Gdańsku

88 1010 1140 0066 7922 3000 0000

Rachunek wydatków budżetowych

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O w Gdańsku

44 1130 1017 0021 1000 9390 0001

Rachunek sumy depozytowe CHF

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

BGK O/O w Gdańsku

87 1130 1017 0021 1000 9390 0003

Rachunek sumy depozytowe GBP

Sąd Rejonowy w Kościerzynie ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna NBP O/O w Gdańsku

79 1010 0055 1233 0050 0900 0000