-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Aktualności

Wiceprezes SO w Gdańsku(z prawej) oraz goście z Ystad

09.09.2016


W dniu 9 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku odwiedziła delegacja szwedzkich sędziów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych na czele z pracownikami Sądu Rejonowego w Ystad.
Prezes Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu wraz z delegacją SO w Gdańsku

09.09.2016


W dniu 9 września 2016 r. delegacja Sądu Okręgowego w Gdańsku na czele z jego Wiceprezesem, SSO Leszkiem Jantowskim, wzięła udział w uroczystości powierzenia funkcji Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu Sędziemu Anke van Hove.

08.09.2016


8 września 2016 r. w ECS w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Odznak Honorowych „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”. W wydarzeniu wzięła udział Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Od lewej: Łukasz Kwiatkowski, Michelle Zaremba, Aaron Primm, Erica Fields

27.06.2016


W ramach inicjatywy Salonu Mediatora w dniu 27 czerwca 2016 r. odbyła się dyskusja pt. „Mediacja – doświadczenia amerykańskie”, w której wzięli udział przedstawiciel Ośrodka Mediacyjnego w Dayton w USA.
Podziękowanie składa Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO dr Przemysław Banasik

21.06.2016


Z dniem 31 maja 2016 r. dobiegł końca 6-letni okres urzędowania na stanowisku Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafała Terleckiego. Z tej okazji podczas odbywającego się 30 maja 2016 r. Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu odbyła się uroczystość podziękowania Panu Sędziemu.

17.06.2016


Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2016 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji połączone z uroczystymi obchodamia Dnia Kuratora Sądowego

Konferencja "Obywatel a edukacja prawna"

23.05.2016


Z okazji międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona edukacji prawnej oraz mediacji. Jednym z jej organizatorów był Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Tydzień Edukacji Prawnej 2016

14.05.2016


Nocą z Historią, wydarzeniem wpisującym się w Europejską Noc Muzeów 2016, zakończył się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Tydzień Edukacji Prawnej.
Goście konferencji

14.05.2016


W dniach 13-15 maja 2016 r. odbyła się w Gdańsku międzynarodowa konferencja sędziów społecznych - European Day of Lay Judges Gdańsk 2016.
Noc z Historią 2016

12.05.2016


Sąd Okręgowy zaprasza do odbycia podroży w czasie w murach swojego historycznego budynku i przy udziale profesjonalnej grupy rekonstrukcyjnej. Uwaga! Informujemy, że wciąż dostępne są miejsca na rozprawę historyczną na godzinę 23:00.

Strony