-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Aktualności

26.04.2021


W dniu 26 kwietnia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa wręczył powołania do pełnienia urzędu 2 nowym Sędziom Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26.04.2021


Światowy Dzień Własności Intelektualnej to święto obchodzone 26 kwietnia ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w dzień wejścia w życie konwencji powołującej tę organizację.

18.03.2021


W dniu 18 marca 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa wręczył powołania do pełnienia urzędu 2 nowym Sędziom Sądu Okręgowego w Gdańsku.

23.02.2021


Miło nam poinformować, że w dniu 23 lutego 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołał na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku troje dotychczasowych Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Fundusz Sprawiedliwości

17.02.2021


W związku z obchodzonym 22 lutego DNIEM OFIAR PRZESTĘPSTW w dniach 22-28 lutego 2021 r. po raz kolejny odbędzie się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

15.01.2021


Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło portal internetowy, na którym udostępniło do bezpłatnego pobrania instrukcje postępowania w sprawach realizowanych przez sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz związane z nimi wzory formularzy.

18.12.2020


W dniu 18 grudnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa wręczył powołania do pełnienia urzędu 4 nowym Sędziom Sądu Okręgowego w Gdańsku.

26.11.2020


W dniu 26 listopada 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa wręczył powołania do pełnienia urzędu 22 nowym Sędziom Sądu Okręgowego w Gdańsku.

19.11.2020


W roku 2019 sądy rejonowe okręgu gdańskiego skierowały do mediacji najwięcej spraw spośród wszystkich sądów w Polsce, natomiast Sąd Okręgowy w Gdańsku wśród sądów okręgowych zajął w tej kategorii trzecie miejsce.
Podpisanie umowy patronackiej - Prezes SO w Gdańsku i Dyrektor XIX LO w Gdańsku

14.10.2020


Sąd Okręgowy w Gdańsku objął honorowym patronatem klasę o profilu społeczno-prawnym XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, w której realizowany jest autorski program pn. "Innowacja programowa - Edukacja prawna".

Strony