-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Współpraca SO w Gdańsku z Uniwersytetem Gdańskim

19 czerwca 2018 r. na terenie Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego Rektor gdańskiej Uczelni - prof. dr hab. Jerzy Gwizdała oraz Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku - SSO Rafał Terlecki podpisali ramową umowę o wzajemnej współpracy. W ramach porozumienia obie strony zobowiązały się m.in. do:

  • organizacji szkoleń w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej oraz z dziedziny zarządzania i nauk eksperymentalnych, a także – w zależności od potrzeb –  innych nauk współpracy;
  • współpracy przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz inspirowania prowadzenia istotnych dla wymiaru sprawiedliwości kierunków badań naukowych.

Władze Uniwersytetu zobowiązały się ponadto do opracowywania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości analiz, ekspertyz i opinii, w tym wydawania odpłatnych opinii na potrzeby prowadzonych postępowań, a także organizacji studiów podyplomowych we wskazanych przez Sąd dziedzinach; z kolei Sąd Okręgowy zadeklarował gotowość organizacji praktyk dla wyróżniających się studentów UG.

 

Galeria: 
uroczystość podpisania porozumienia miedzy UG a Sądem Okręgowym w Gdańsku