-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wolne stanowiska sędziowskie

Informacja dla kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2014 roku, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 512), zgłaszanie kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie oraz inne czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim dokonywane będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa: https://enominacja.ms.gov.pl/portal/login