-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w SO w Gdańsku

W dniach 14-15 marca 2018 r. w Gdańsku odbyło się kolejne polsko-niemieckie spotkanie sędziów zorganizowane w ramach rozwijanej od 2011 r. współpracy pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku a niemieckim Wyższym Sądem Krajowym w Oldenburgu (Dolna Saksonia).

Na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego do Gdańska przybyła delegacja sędziów Sądu w Oldenburgu na czele z jego Prezes – Panią Sędzią Anke van Hove. W trakcie pobytu goście wzięli udział w 3 panelach dyskusyjnych, które zostały poświęcone porównaniu polskich i niemieckich rozwiązań w takich dziedzinach jak: współpraca jednostek wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądów, ze środkami masowego przekazu (debata pt.  „Sąd i media - doświadczenia, porównanie, koncepcje”, 14 marca 2018 r.), finansowanie działalności sądów (15 marca 2018 r.) oraz przydział spraw i pomiar sędziowskiego pensum (15 marca 2018 r.).

W debacie „Sąd i media (…)” główny głos został oddany rzecznikom prasowym Sądów i Prokuratur. W dyskusji udział wzięli:  Pan Sędzia Tomasz Adamski (Sąd Okręgowy w Gdańsku), Pani Sędzia Bettina von Teichman (Wyższy Sąd Krajowy w Oldenburgu), Pani Sędzia Joanna Zdzienicka-Wiśniewska (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku), Pan Prokurator Maciej Załęski (Prokuratura Regionalna w Gdańsku) oraz Pani Prokurator Grażyna Wawryniuk (Prokuratura Okręgowa w Gdańsku). Jako że debata odbywała się przy okazji III Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej, w charakterze publiczności uczestniczyło w niej w sumie około 60 osób (uczniów i opiekunów) z 3 różnych szkół. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli ponadto: Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Pan Sędzia Rafał Ryś, Prokurator Okręgowy w Gdańsku – Pani Prokurator Teresa Rutkowska-Szmydyńska, dziekani samorządów adwokackich i radcowskich – adw. Dariusz Strzelecki i r.pr. Jerzy Mosek oraz Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Syndyków i Likwidatorów – Pan Krzysztof Popiel.

Pozostałe wydarzenia zaplanowane w ramach wizyty miały już znacznie bardziej kameralny charakter. W panelu poświęconym budżetowaniu działalności sądów udział wzięli przede wszystkim dyrektorzy sądów rejonowych okręgu gdańskiego. Prezentację przybliżającą rozwiązania w tej dziedzinie stosowane w systemie polskim w imieniu Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawiła Dyrektor Sadu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – Pani Aneta Konkel, natomiast ze strony Sądu w Oldenburgu wystąpiła osobiście jego Pani Prezes, do której to – zgodnie z niemieckim ustawodawstwem – należy odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki.

Panel poświęcony stosowanym w Polsce i Niemczech zasadom przydziału sędziom spraw oraz pomiaru ich obciążenia został z kolei poświęcony przede wszystkim omówieniu wdrażanego obecnie w Polsce Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS). Gośćmi specjalnymi spotkania byli zaproszeni na tę okazję specjaliści z Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości - SSR Piotr Szydłowski oraz SSR Jarosław  Sacharczuk.

Uzupełnieniem części roboczej wizyty niemieckich sędziów było zwiedzanie budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego w Malborku.

 

Galeria: 
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku