-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

UWAGA: Zniesienie części ograniczeń urzędowania Sądu przy zachowaniu środków bezpieczeństwa

Od dnia 18 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku znosi część ograniczeń swojego urzędowania, wprowadzonych w związku epidemią COVID-19, a dotyczących:

 • obowiązku znoszenia wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych z wyłączeniem spraw pilnych – od dnia 18 maja 2020 r. wszystkie sprawy, które nie zostały zniesione lub ich termin nie został zmieniony, będą odbywały się we wcześniej wyznaczonych terminach;
   
 • wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych innych niż w sprawach pilnych – od dnia 18 maja 2020 r. wszystkie sprawy będą sukcesywnie wyznaczane;
   
 • ograniczenia badań w OZSS tylko do spraw pilnych – od dnia 18 maja 2020 r. będą przeprowadzane badania, które mogą być wykonane przy zachowaniu podwyższonych warunków bezpieczeństwa;
   
 • zamknięcia Biura Obsługi Interesantów – od dnia 18 maja 2020 r. zostaną ponownie uruchomione Biuro Obsługi Interesantów, Punkt Informacyjny KRK, Kasa Sądu i Biuro Podawcze;
   
 • ograniczenia dostępu do Czytelni Akt – od dnia 18 maja 2020 r. dostęp do Czytelni Akt będzie możliwy we wszystkich kategoriach spraw;
   
 • ograniczenia godzin otwarcia Sądu w poniedziałki - od dnia 18 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku jest otwarty w poniedziałki w godz. 7:30-18:00.
   

Jednocześnie w dalszym ciągu pozostają zachowane podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu przed zagrożeniem epidemiologicznym, m.in. poprzez:

 • ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynku Sądu i ograniczenie czasu ich przebywania w budynku;
 • ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem;
 • maksymalne ograniczenie obrotu korespondencji tradycyjnej.

 

Wejście na teren Sądu Okręgowego w Gdańsku będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, wejściówka na rozprawę jako publiczność, umówiona wizyta w czytelni akt, umówione spotkanie w sprawie skargi lub w innej sprawie administracyjnej itp.).

Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 20 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.

Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w Gdańsku podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury.

Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w Gdańsku podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym ochrony ust i nosa. Przed wejściem na sale rozpraw są pojemniki z płynem dezynfekującym.

Wszelkie sprawy winny być załatwiane w pierwszej kolejności za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia celem umożliwienia jej przejścia procedury naświetlania lampami UV.

 


Przed kontaktem z Sądem Okręgowym w Gdańsku prosimy koniecznie zapoznać się ze wszystkimi ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA, które dostępne są po kliknięciu na poniższy odnośnik:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 [KLIKNIJ TUTAJ]

 

 

* * *

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Galeria: