-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

UWAGA: Uzupełnienie katalogu spraw pilnych w SO w Gdańsku od 12 maja 2020 r.

12 maja 2020 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku uzupełnił katalog spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron o dodatkowe sprawy rozpoznawane w I Wydziale Cywilnym z kategorii „Ns” o numerach:
 

I Ns 55/20

I Ns 111/20

I Ns 530/19

I Ns 57/20

I Ns 123/20

I Ns 110/20

I Ns 457/19

I Ns 30/20

I Ns 56/20

I Ns 543/19

I Ns 552/19

I Ns 388/19

I Ns 32/20

oraz o sprawę z kategorii "K" rozpoznawaną w IV Wydziale Karnym o numerze:

IV K 37/19

 

 

AKTUALNY WYKAZ KATEGORII SPRAW PILNYCH DOSTĘPNY JEST TUTAJ

Galeria: