-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

UWAGA: Podjęcie dodatkowych działań w celu ograniczenia zagrożenia zw. z SARS-CoV-2

W uzupełnieniu wcześniejszych działań, mających na celu ograniczenie zagrożenia związanego z koronawirusem SARS-CoV-2, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 18 marca 2020 r. wydał zarządzenie wprowadzające dodatkowe ograniczenia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/20-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku od dnia 18 marca 2020 r. m.in.:

 • zostaje wstrzymana wysyłka wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych i egzekucyjnych (nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma zostały już wysłane), o ile pismo i jego realizacja nie mogą nastąpić drogą mailową
   
 • zostaje wstrzymane wyznaczanie terminów rozpraw i posiedzeń jawnych na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi określonymi w Zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 marca 2020 r. Nr 93/20-Adm [WYKAZ KATEGORII SPRAW - KLIKNIJ TUTAJ]
   
 • zostaje wstrzymane przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi

 

Galeria: