-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

UWAGA: Ograniczenie działalności SO w Gdańsku tylko do spraw pilnych do dn. 30 kwietnia 2020 r. (PRZEDŁUŻONY OKRES) [AKTUALIZACJA]

UWAGA!

W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w dniach

13 marca 2020 r. - 30 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku ogranicza swoje urzędowanie tylko do spraw pilnych:

 • do dnia 16 marca 2020 r.: w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych
   
 • od dnia 17 marca 2020 r. lista spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron, zostaje zawężona do następujących kategorii spraw [KLIKNIJ TUTAJ]

a godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku w poniedziałki zostają określone do odwołania

od 7:30 do 15:30


Termin ograniczenia może ulec przedłużeniu.

Z uwagi na powyższe w okresie ograniczenia urzędowania m.in.: 

 • zostaje wstrzymane przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi
   
 • badania w OZSS zostają ograniczone tylko do spraw pilnych
   
 • zostaje zamknięte Biuro Obsługi Interesantówod 17 marca 2020 r. zamknięte pozostają również Punkt Informacyjny KRK, Kasa Sądu i Biuro Podawcze z zastrzeżeniem, że Biuro w dalszym ciągu będzie przyjmować pocztę dostarczaną osobiście przez instytucje takie jak: Sądy, Prokuratury Rejonowe, Prokuraturę Okręgową, Regionalną i Krajową, Areszty Śledcze, Zakłady Karne, Komendy Policji, Komisariaty, Komornicy, biegli sądowi, tłumacze przysięgli oraz inne instytucje 

  UWAGA: Komunikat Nr 6/2020/K Dyrektora SO w Gdańsku z dn. 19 marca 2020 r. dotyczący pozyskiwania zaświadczeń z KRK w okresie ograniczenia urzędowania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku - AKTUALIZACJA [KLIKNIJ TUTAJ] 

   
 • dostęp do Czytelni Akt zostaje ograniczony do spraw pilnych, nieobjętych znoszeniem wokand, oraz spraw, w których zapadły zaskarżalne orzeczenia
   
 • wejście do Sądu Okręgowego w Gdańsku będzie możliwe tylko drzwiami głównymi za okazaniem wezwania lub zawiadomieniaoraz na publikację orzeczenia, i pod warunkiem wyrażenia zgody na zbadanie temperatury, które przeprowadzą wyznaczeni do tego pracownicy
   
 • w kontaktach, także wewnętrznych, między oddziałami Sądu w maksymalnym zakresie będzie wykorzystywana korespondencja elektroniczna (oryginały pism mogą zostać dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w późniejszym czasie)
   
 • zostają odwołane dyżury mediatorów w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku, w tym wyznaczone spotkania informacyjne na podstawie art.183(8) kpc
   

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w:

Zarządzeniu Nr 108/20-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 marca 2020 r. ws. ograniczenia urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku do 30 kwietnia 2020 r. (ujednolicającym) [KLIKNIJ TUTAJ]

 

* * *

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem nr 93/20-Adm. Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 16 marca 2020 roku kasa Sądu Okręgowego w Gdańsku od dnia 17.03.2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku będzie zamknięta z możliwością przedłużenia.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunki sądu przelewem lub w placówkach poczty.

Za utrudnienia przepraszamy.

* * *

Ponadto prosimy o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 105/20-KO Prezesa SO w Gdańsku z dn. 23 marca 2020 r. ws. przeciwdziałania Covid-19 [dot. pracy kuratorskiej służby sądowej]

Komunikatem Nr 6/2020/K Dyrektora SO w Gdańsku z dnia 19 marca 2020 r. ws. pozyskiwania zaświadczeń z KRK w dn. 17-31 marca 2020 r. [AKTUALIZACJA]

Komunikatem Wiceprezesa SO w Gdańsku z dn. 16 marca 2020 r. do biegłych z zakresu nauk medycznych

 

Galeria: