-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

UWAGA: Ograniczenie działalności Sądu Okręgowego w Gdańsku tylko do spraw pilnych w dn. 13-31 marca 2020 r. (PRZEDŁUŻONY OKRES)

UWAGA!

W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w dniach 13-31 marca 2020 r. (PRZEDŁUŻONY OKRES!) Sąd Okręgowy w Gdańsku ogranicza swoją działalność tylko do spraw pilnych:

a godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku w poniedziałki zostają określone do odwołania

od 7:30 do 15:30


Termin ograniczenia może ulec przedłużeniu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 87/20-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 marca 2020 r. [KLIKNIJ TUTAJ]

oraz

Zarządzeniu Nr 93/20-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 marca 2020 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 87/20-Adm

Zarządzeniu Nr 95/20-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 marca 2020 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 87/20-Adm - dot. Czytelni Akt


Z uwagi na powyższe m.in.: 

 • zostają zniesione wszystkie rozprawy i posiedzenia wyznaczone w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na terminy w okresie 13-31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych oraz już wyznaczonych publikacji orzeczeń, co do których Sąd może podjąć indywidualną decyzję co do zniesienia terminu.

  UWAGA: od dnia 17 marca 2020 r. lista spraw pilnych
  zostaje zawężona do spraw wymienionych w Zarządzeniu Nr 93/20-Adm Prezesa SO w Gdańsku [KLIKNIJ TUTAJ]
   
 • badania w OZSS zostają ograniczone tylko do spraw pilnych
   
 • zostaje zamknięte Biuro Obsługi Interesantów (do 16 marca 2020 r. za wyjątkiem Punktu Informacyjnego KRK, kasy, punktu Biura Podawczego; od 17 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. zamknięte będą również Punkt KRK, Kasa i Biuro Podawcze)

  UWAGA: Komunikat Nr 4/2020/K Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku ws pozykiwania zaświadczeń z KRK w okresie zamknięcia punktu [KLIKNIJ TUTAJ].
   
 • dostęp do Czytelni Akt zostaje ograniczony do spraw pilnych, nieobjętych znoszeniem wokand, oraz - od 17 marca 2020 r. -  spraw, w których zapadły zaskarżalne orzeczenia
   
 • wejście do Sądu Okręgowego w Gdańsku będzie możliwe tylko drzwiami głównymi za okazaniem wezwania lub zawiadomienia, oraz na publikację orzeczenia, i pod warunkiem wyrażenia zgody na zbadanie temperatury, które przeprowadzą wyznaczeni do tego pracownicy
   
 • lista spraw rozpoznawanych w Sądzie danego dnia będzie publikowana na stronie BIP z jednodniowym wyprzedzeniem.

  UWAGA: WYKAZ DOSTĘPNY JEST TUTAJ
   

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

UWAGA:

W dniach 16-31 marca 2020 r. wejście do budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 możliwe tylko drzwiami głównymi. Drzwi od ul. Strzeleckiej będą w tym okresie zamknięte.


Ponadto prosimy zapoznać się z:

Komunikatem Wiceprezesa SO w Gdańsku z dn. 16 marca 2020 r. do biegłych z zakresu nauk medycznych

Komunikatem Nr 4/2020/K Dyrektora SO w Gdańsku ws. pozyskiwania zaświadczeń z KRK w dn. 17-31 marca 2020 r.

Zarządzeniem 83/20-Adm Prezesa SO w Gdańsku ws. przeciwdziałania Covid-19 [dot. kuratorskiej służby sądowej]

Komunikatem Nr 3/2020/K Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: o zapobieganiu oraz przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 [KLIKNIJ TUTAJ]

Galeria: