-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Uruchomienie pokoju mediacyjnego w budynku SO w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A

1 lutego 2018 r. w budynku „G” Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A zainaugurował swoje działanie tzw. pokój mediacyjny (pokój G.0.01). Jest to dedykowane pomieszczenie, w którym strony postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ mogą odbyć spotkanie informacyjne z doświadczonym mediatorem i dowiedzieć się na temat możliwości zakończenia swoich spraw w drodze polubownej, w szczególności na drodze mediacji.

 

Pokój mediacyjny w budynku SO w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A

Do udziału w tego rodzaju spotkaniu, co wynika z treści art. 1838 kpc, strony kieruje Sędzia prowadzący daną sprawę, jeżeli uzna, że może ona nadawać się do mediacji. Może to mieć miejsce zarówno podczas pierwszej rozprawy, jak i przed rozpoczęciem przewodu sądowego.

Mediatorzy, którzy swoje dyżury w Sądzie pełnią pro bono, informują strony o korzyściach wynikających z polubownego rozwiązania sporu, a także udzielają odpowiedzi na wiążące się z tym pytania. Protokół z takiego spotkania, zawierający stanowisko stron co do możliwości podjęcia się mediacji, jest następnie kierowany do Sądu celem podjęcia dalszych czynności. W przypadku, gdy strony zgodnie wyrażą na nią gotowość, Sąd wydaje postanowienie o skierowaniu ich do mediacji. Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego pozwalają Sędziemu skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania.

Podobne pokoje mediacyjne funkcjonują od czerwca ubiegłego roku w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 (pokój 20) oraz w budynku „A” Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A (A.1.21).

 

Pokój mediacyjny w budynku SO w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34