-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Uroczyste przedstawienie Prezesa i Wiceprezesa ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku

W dniu 2 listopada 2017 r. podczas sesji Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu odbyło się oficjalne przedstawienie nowo powołanych Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafała Terleckiego oraz Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. karnych SSO Joanny Łaguny-Popieniuk.

W imieniu Ministra Sprawiedliwości obu Prezesów przedstawili Zgromadzeniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. W uroczystości wzięli udział również Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Zwolak oraz Prezes i Wiceprezesi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: SSA Jacek Grela, SSA Artur Lesiak i SSO Rafał Ryś.

Sędzia Rafał Terlecki został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 18 października 2017 r. W latach 2009-2010 sprawował funkcję Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, a następnie, w latach 2010-2016, Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsk ds. cywilnych. W czasie swojej kariery zawodowej w tutejszym Sądzie Sędzia Terlecki również trzykrotnie pełnił funkcję Rzecznika Prasowego Sądu.

Sędzia Joanna Łaguna-Popieniuk została powołana na stanowisko Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 31 października 2017 r. W tutejszym Sądzie pełniła funkcję wizytatora ds. karnych.

Galeria: 
Przemówienie Ministra Łukasza Piebiaka
Przemówienie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafała Terleckiego
Przemówienie Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Joanny Łaguny-Popieniuk