-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Upadłość Konsumencka

Poniżej została udostępniona broszura „Upadłość konsumencka – poradnik” przygotowaną przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego oraz komunikat prasowy.

Broszura ma na celu zapoznanie obywatela z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej, w szczególności:

 • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta;
 • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta;
 • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami;
 • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

UWAGA:

Poradnik został sporządzony według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2015 roku, tym samym korzystając z niego należy pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym, wprowadzone Ustawą z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, także w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej.

Najważniejsze z nich to wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta na formularzu (link do formularzy) oraz możliwość wystąpienia przez byłego przedsiębiorcę, wspólnika osobowych spółek handlowych albo osobę prowadzącą działalność gospodarczą bez jej zgłoszenia we właściwym rejestrze (art. 8 i 9 Prawa upadłościowego) o ogłoszenie upadłości w trybie przepisów o upadłości konsumenckiej (tytuł V części trzeciej ustawy – Prawo upadłościowego), bez konieczności oczekiwania upływu 1 roku od wykreślenia z rejestru lub zaprzestania działalności gospodarczej.

Ponadto, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w spawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszaru właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 roku, poz. 2185) wprowadziło zmiany właściwości sądów upadłościowych. Tym samym, sprawy upadłości konsumenckiej, które do dnia 31 grudnia 2015 roku były we właściwości: - Sądów Rejonowych w Łomży, Ostrołęce i Suwałkach - znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego w Białymstoku; - Sądu Rejonowego w Słupsku – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku; - Sądu Rejonowego we Włocławku – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu; - Sądów Rejonowych w Nowym Sączu i w Tarnowie – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia; - Sądów Rejonowych w Siedlcach i Zamościu – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku; - Sądu Rejonowego w Sieradzu – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi; - Sądu Rejonowego w Koninie – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu; - Sądów Rejonowych w Krośnie, Przemyślu oraz Tarnobrzegu – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/upadlosc-konsumencka