-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Udział kierownictwa SO w konferencji Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO dr Przemysław Banasik, Wiceprezes SSO Marlena Kasprzyk oraz Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku SSO Teresa Karczyńska-Szumilas w dniu 8 październiku 2015 r. w Gdańsku wzięli udział w konferencji inauguracyjnej działalność Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Instytucja ta powołana przy współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, podmiotów gospodarczych skupionych wokół organizacji Pracodawców Pomorza, Krajowej Rady Radców Prawnych i prawniczych środowisk naukowych Pomorza będzie zajmowała się problematyką mediacji w postępowaniu pozasądowym między przedsiębiorcami.  
 
Dalszy rozwój współpracy omawiany i kontynuowany będzie między innymi podczas kolejnego Salonu Mediatora (tym razem poświęconego problematyce mediacji w sprawach gospodarczych), który odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, na który już dziś zapraszamy wszystkich chętnych, którym bliska jest idea mediacji.