-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 4 grudnia 2018 r. podjeło uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec pojawiających się w mediach wypowiedzi poddajacych w wątpliwość bezstronność Sędziego Sądu Okręgowego w Gdansku Weroniki Klawonn oraz dokonywania nieuprawnionej oceny sposobu prowadzenia przez Sędziego postępowania w sprawie z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie.