-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Tygiel Dialogu (Gdańsk, 15 października 2018 r.) – podsumowanie konferencji

W ramach inauguracji tegorocznego Tygodnia Mediacji 15 października 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości pt. TYGIEL DIALOGU. Jej organizatorami był Wydział Prawa i Administracji UG oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Konferencję otworzyli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG prof. dr hab. Jakub Stelina oraz Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafał Terlecki.

Wydarzenie zostało poświęcone roli mediacji i mediatorów w postępowaniach w sprawach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki opieki naprzemiennej oraz alienacji rodzicielskiej. Zagadnienia, które były przedmiotem konferencji, zostały przedstawione wieloaspektowo – swoimi doświadczeniami z licznie zgromadzoną na auli Wydziału Prawa i Administracji publicznością podzielili się sędziowie, psychologowie, mediatorzy oraz adwokaci. W gronie prelegentów sądy okręgu gdańskiego reprezentowali: SSR Wiesława Breza-Kłos (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku), która przedstawiła oczekiwania wobec współpracy mediacyjnej z perspektywy sędziego; SSO Wojciech Bądz (Sąd Okręgowy w Gdańsku), który omówił przesłanki ustanawiania przez sądy rodzinne opieki naprzemiennej; oraz SSO Ewa Ważny (Sąd Okręgowy w Gdańsku), która poruszyła zagadnienie alienacji rodzicielski z punktu widzenia praktyki sądowej.

Z okazji Tygodnia Mediacji w uznaniu szczególnego wkładu w rozwój i promowanie polubownych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach rodzinnych zostali uhonorowani sędziowie: SSR del. do SO Dorota Chybicka (obecnie Sąd Okręgowy w Gdańsku) i SSR Magdalena Olejnicka (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku), mediator Michał Wysocki oraz ośrodki mediacyjne: Gdańskie Centrum Mediacji oraz Polskie Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto.

[Zdjęcia dzięki uprzejmości Wydziału Prawa i Administracji UG]

Czytaj również:

Podsumowanie Tygodnia Mediacji 2018 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Galeria: 
Tygiel Dialogu (Gdańsk, 15 października 2018 r.)
Tygiel Dialogu (Gdańsk, 15 października 2018 r.)
Tygiel Dialogu (Gdańsk, 15 października 2018 r.)
Tygiel Dialogu (Gdańsk, 15 października 2018 r.)
Tygiel Dialogu (Gdańsk, 15 października 2018 r.)
Tygiel Dialogu (Gdańsk, 15 października 2018 r.)