-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Tydzień Mediacji 2019 w SO w Gdańsku i okręgu gdańskim

17 października przypada tegoroczny MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI. Z tej okazji, jak co roku, w tygodniu towarzyszącym MDM (tzw. Tygodniu Mediacji) w całej Polsce odbędą się liczne wydarzenia promujące pozasądowe metody rozwiązywania sporów, w szczególności mediację, w których wezmą udział mediatorzy, sędziowie oraz przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. 
 
 
 
 
Na Tydzień Mediacji 2019  (14-18 października 2019 r.) swoje wydarzenia przygotowały również Sąd Okręgowy w Gdańsku, sądy rejonowe okręgu gdańskiego oraz mediatorzy działający na obszarach działalności tychże sądów. 
 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie obchodów:
 
 
 oraz na stronach internetowych poszczególnych Sądów.
 
UWAGA: harmonogram wydarzeń może ulegać zmianom.
 

 
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku
 
MEDIACJA - DOBRE ROZWIĄZANIE DLA BIZNESU I SĄDOWNICTWA
 
Multidyscyplinarna debata/konferencja organizowana przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji wraz z Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku.
 
 
Wydarzenie będzie składać się z dwóch głównych części: "Mediacja na etapie postępowania karnego przygotowawczego, w tym w sprawach gospodarczych” oraz „Mediacja - spojrzenie międzynarodowe”. 
 
Wydarzenie odbędzie się w dniu 17 października 2019 r. (czwartek) w godz. 9:00-16:00 w Sali Audytoryjnej budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
 
Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszej rejestracji elektronicznej – program oraz link rejestracyjny dostępne są na dedykowanej stronie:
 
 
Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa. Liczba miejsc ograniczona.
 

* * *

AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z MEDIACJAMI W SPRAWACH RODZINNYCH

Zamknięte spotkanie dla mediatorów oraz sędziów orzekających w wydziałach rodzinnych. Moderatorem spotkania będzie Sędzia Wizytator: SSO Ewa Ważny.
 
Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. (środa) w godz. 12:00-13:30 w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 w Gdańsku (sala 157, I p.).
 
Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszej rejestracji – zgłoszenia proszę kierować na adres poczty elektronicznej k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl w terminie do dnia 14 października 2019 r. (wydłużony termin)
 
UWAGA: Osoby zainteresowane uczestnictwem, które nie są mediatorami wpisanymi na jedną z list prowadzonych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, proszone są o zapoznanie z załączoną informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i (w przypadku decyzji o zgłoszeniu swojego udziału) o wypełnienie formularza zgody, a następnie przesłanie jego skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną (wraz ze zgłoszeniem; formularz znajduje się przy treści załączonej klauzuli) na powyższy adres. Formularz dostępny jest również poniżej na niniejszej stronie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do dalszego rozpatrywania zgłoszenia.
 

* * *
SPOTKANIE ŚRODOWISKA MEDIATORÓW
 
Zamknięte spotkanie środowiska mediatorów. Spotkanie zostanie otwarte przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, który wraz z Sędzią Koordynator ds. mediacji, SSO Katarzyną Kazaniecką-Kapałą, przybliżą osobom zebranym nowe zasady dokonywania wpisów na listę mediatorów. Dalsza jego część odbędzie się już wyłącznie z udziałem mediatorów.
 
Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 w Gdańsku (sala 336, III p.).
 
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy przesyłać bezpośrednio do mediatorów-koordynatorów.

 

* * *
 
Osoby poszukujące informacji na temat samej mediacji zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Sprawiedliwości, 
które wzorem ubiegłych lat patronuje obchodom: www.mediacja.gov.pl