-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Tydzień Mediacji 2018 w SO w Gdańsku i okręgu gdańskim

TYDZIEŃ MEDIACJI 2018
 
18 października przypada tegoroczny MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI. Z tej okazji, jak co roku, w tygodniu towarzyszącym MDM (tzw. Tygodniu Mediacji) w całej Polsce odbędą się liczne wydarzenia promujące pozasądowe metody rozwiązywania sporów, w szczególności mediację, w których wezmą udział mediatorzy, sędziowie oraz przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. 
 
 
Na Tydzień Mediacji 2018  (15-19 października 2018 r.) swoje wydarzenia przygotowały również Sąd Okręgowy w Gdańsku, sądy rejonowe okręgu gdańskiego oraz mediatorzy działający na obszarach działalności tychże sądów. Wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką lub skorzystaniem pomocy mediatora zapraszamy na odbywające się w sądach otwarte spotkania z mediatorami (informację o spotkaniu, które obędzie się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku znajdą Państwo na plakacie poniżej); zaplanowane są również specjalne spotkania z mediatorami dla sędziów, prokuratorów oraz reprezentantów innych grup zawodowych.
 
 
 
Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie obchodów:
 
 
 oraz na stronach internetowych poszczególnych Sądów.
 
UWAGA: harmonogram wydarzeń może ulegać zmianom.
 
* * *
 
Miło nam ponadto poinformować, że w ramach obchodów Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego organizują również dwie konferencje poświęcone zagadnieniu mediacji, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Oba wydarzenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Sprawiedliwości.
 
Pierwsza z nich, zatytułowana TYGIEL DIALOGU, odbędzie się 15 października 2018 r. i dotyczyć będzie roli mediacji i mediatorów w postępowaniach w sprawach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki opieki naprzemiennej oraz alienacji rodzicielskiej.
 
Skierowana jest przede wszystkim do sędziów wydziałów rodzinnych, mediatorów, psychologów, adwokatów i radców prawnych, a interdyscyplinarny charakter dyskusji oraz jej wysoki poziom merytoryczny gwarantują biorący w niej udział prelegenci o bogatym praktycznym doświadczeniu. PROGRAM KONFERENCJI [KLIKNIJ TUTAJ]
 
UWAGA:
 
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konferencja TYGIEL DIALOGU została przeniesiona na główną Aulę Wydziału Prawa i Administracji UG.
 
Osoby, które z braku miejsc nie były w stanie zarejestrować swojego uczestnictwa, mogą zrobić to ponownie na stronie: 
 
 
 

Drugie wydarzenie, organizowane we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza – Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji, nosi tytuł JAK POLUBOWNIE ZAKOŃCZYĆ TRUDNY SPÓR GOSPODARCZY - CASUS STADIONU NARODOWEGO i odbędzie się 19 października 2018 r. 

Skierowane jest przede wszystkim do sędziów wydziałów cywilnych i gospodarczych, mediatorów, przedsiębiorców, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków, natomiast głównym punktem tej konferencji będzie blok poświęcony zawieraniu ugód pomiędzy podmiotami publicznymi a prywatnymi wykonawcami, omówiony na przykładzie wielomilionowej ugody zawartej pomiędzy wykonawcami Stadionu Narodowego w Warszawie a stroną publiczną.

Gośćmi specjalnymi będą: Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Agnieszka Owczarewicz, która prowadziła postępowanie w tej sprawie, przedstawiciel Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, który zawierał ugodę w imieniu podmiotu publicznego, oraz przedstawiciel Wykonawcy. PROGRAM KONFERENCJI [KLIKNIJ TUTAJ]

 
 
UWAGA: Uczestnictwo w obu konferencjach jest możliwe po wcześniejszej bezpłatnej rejestracji
(szczegóły w programach).
 
* * *
 Mediatorzy działający w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku zapraszają na pokaz filmu  
"A CONVERSATION" opowiadającego o mediacji w sprawie karnej i przedstawiającego ideę sprawiedliwości naprawczej. 
 
Więcej szczegółów znajdą Państwo na załączonym plakacie oraz TUTAJ.
 
 
 
* * *
 
Osoby poszukujące informacji na temat samej mediacji zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Sprawiedliwości, 
które wzorem ubiegłych lat patronuje obchodom: www.mediacja.gov.pl