-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Tydzień Mediacji 2016 w SO w Gdańsku - podsumowanie

Od poniedziałku do soboty w ramach Tygodnia Mediacji 2016 na terenie Sądu Okręgowego w Gdańsku (a także sądów rejonowych okręgu gdańskiego) odbywały się wydarzenia poświęcone tematyce mediacji, mające na celu popularyzację tej formy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (HARMONOGRAM TYGODNIA MEDIACJI 2016).

W ramach obchodów osoby zainteresowane tą tematyką lub pragnące uzyskać wsparcie mediatora mogły skorzystać z bezpłatnych porad mediacyjnych (na terenie tutejszego Sądu były one świadczone w dniach 21 i 22 października 2016 r.). Ponadto miały miejsce liczne spotkania poświęcone różnym typom mediacji, zarówno zamknięte (zebranie dla sędziów kranistów poświęcone wykorzystaniu mediacji w sprawach karnych), jak i otwarte, które przyciągnęły bardzo wiele osób zainteresowanych (co ważne nie tylko spośród mediatorów, ale również uczniów oraz studentów pomorskich szkół).

„Dobre praktyki w zakresie kierowania spraw do mediacji ws. rodzinnych  i nieletnich z wykorzystaniem mediacji rówieśniczej”  - wystąpienie SSO Ewy Ważny „Dobre praktyki w zakresie kierowania spraw do mediacji ws. rodzinnych  i nieletnich z wykorzystaniem mediacji rówieśniczej”  - wystąpienie SSO Ewy Ważny

Wśród tych ostatnich wymienić należy kolejny w tym roku „Salon Mediatora” (18 października 2016 r.), tym razem poświęcony aktualnym problemom mediacji w postępowaniu sądowym oraz planowanym zmianom w sposobie wynagradzania mediatorów, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich, oraz Sędzia Rafał Puchalski, również z tego Departamentu; Dzień Mediacji Rówieśniczej (19 października 2016 r.), czyli spotkanie dla sędziów, kuratorów, mediatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pedagogów szkolnych połączone z prezentacją mediacji rówieśniczej odegraną na żywo przez uczniów gimnazjum; oraz debatę oksfordzką (20 października 2016 r.) poświęconą kwestii zasadności dążenia przez sądy w sprawach cywilnych do ugodowego załatwienia spraw poprzez nakłanianie stron postępowania do mediacji.

Debata oksfordzka - otwarcie. Debata oksfordzka - otwarcie. Przemawia Wiceprezes SO w Gdańsku, SSO Leszek Jantowski Uczestnicy debaty - od lewej: r.pr. Ireneusz Pawłowski. apl.adw. Zuzanna Nowakowska, mediator Bartosz Poćwiardowski

Kontynuacją Tygodnia Mediacji są spotkania w ramach „Salonu Mediatora”. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką mediacji zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku (zakładka Mediacje), na której będą umieszczane terminy oraz tematyka kolejnych spotkań Salonu.

Uczestnicy debaty - od lewej: SSR del. do SO Katarzyna Kazaniecka-Kapała, adw. Beata Nowakowska, SSR del. do SO Ewa Szarmach Prowadząca debatę oksfordzką mediator Magda Bellwon