-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Telefony

Wydziały
Nazwa Wydziału / Oddziału Telefon Fax
I Wydział Cywilny 58 32 13 269 58 32 13 217
II Wydział Cywilny Rodzinny 58 32 42 790 58 32 42 792
II Wydział Cywilny Rodzinny - Sekcja do Spraw Rodzinnych Odwoławczych 58 32 42 791 58 32 42 792
III Wydział Cywilny Odwoławczy 58 32 13 230 58 32 13 235
IV Wydział Karny 58 32 13 240 58 32 13 249
V Wydział Karny Odwoławczy 58 32 13 250 58 32 13 255
VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 58 32 13 261 58 32 13 420
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 58 32 42 740 58 32 42 741
IX Wydział Gospodarczy 58 32 42 830 58 32 42 837
X Wydział Wizytacyjny 58 32 13 200
XI Wydział Wykonawczy 58 32 13 180 58 32 13 181
XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy 58 32 42 806 58 32 42 806
XIV Wydział Karny 58 32 13 280 58 32 13 195
XV Wydział Cywilny 58 32 13 269 58 32 13 359
XVI Wydział Cywilny Odwoławczy 58 32 13 457 58 32 13 382
XVII Wydział Własności Intelektualnej 58 32 42 844
Oddziały
Nazwa Wydziału / Oddziału Telefon Fax
Oddział Administracyjny 58 32 13 140 58 32 13 234
Oddział Finansowy 58 32 13 110 58 32 13 112
Oddział Gospodarczy 58 32 13 130 58 32 13 133
Oddział Informatyczny 58 32 13 127 58 32 13 143
Oddział Kadr 58 32 13 150 58 32 13 273
Oddział Inwestycji i Remontów 58 32 13 120 58 32 13 122
Samodzielna Sekcja Ochrony Inf. Niejawnych 58 32 13 270
Samodzielna Sekcja ds. Analiz i Organizacji Pracy 58 32 13 147
Kuratorzy
Nazwa Wydziału / Oddziału Telefon Fax
Kurator Okręgowy 58 32 13 388 58 32 13 308
Inne
Nazwa Wydziału / Oddziału Telefon Fax
Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów 58 32 42 725 58 32 42 726
Zakład Poprawczy w Gdańsku 58 55 20 056
Audytor Wewnętrzny 58 32 13 118
Biblioteka 58 32 13 146
Biuro Obsługi Interesantów 58 32 13 268 / 58 32 13 269
Inspektor Ochrony Danych 58 32-13-475