-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

XVII Wydział Własności Intelektualnej

Przewodniczący: SSO Wojciech Midziak

Kierownik sekretariatu: Małgorzata Wiśniewska-Sywula

Adres: ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk
 

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Sekretariat wydziału - pokój F.4.17 (IV piętro w budynku F przy ul. 3 Maja 9A w Gdańsku)


Zakres działania:

Rozpoznawanie spraw własności intelektualnej, w tym spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Słupsku, Toruniu i we Włocławku.


W wydziale rozpoznawne są sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej), w tym także sprawy o:

  1. zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  2. ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
  3. ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.
 
UWAGA: Zgodnie z art. 479(90) § 2 kpc (Dz. U. 2019, poz. 1460 - t.j. z późn. zm.) sądem właściwym do rozpoznawania spraw o ochronę praw własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym jest wyłącznie Sąd Okręgowy w Warszawie. 
 
58 32 42 844