-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

KOMUNIKAT WICEPREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY SIEDZIBY XII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO ODWOŁAWCZEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Informuję, że z dniem 01.08.2012r. XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy Sądu Okręgowego w Gdańsku zmienił siedzibę i funkcjonuje w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A w budynku F.
Sekretariat - pok. F3.05C.
tel./fax 58 32 42 806

XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

Przewodniczący: SSO Małgorzata Gajewska

Zastępca Przewodniczącego: SSO Anna Brzoza

Kierownik sekretariatu: Sylwia Banasik

Adres: ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Sekretariat wydziału - pokój F.3.05c (III piętro w budynku F przy ul. 3 Maja 9A w Gdańsku)


Zakres działania:

 • rozpoznawanie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowanu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • rozpoznawanie skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w sprawach zamówień publicznych,
 • rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 • rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa gospodarczego z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Gdańsku, Elblągu, Słupsku.
 • skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w sprawach zamówień publicznych;
58 32 42 806
Faks: 
58 32 42 806