-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

XI Wydział Wykonawczy

Przewodniczący: SSO Iwona Błaszczyk-Sobczyk

Kierownik Sekretariatu: Barbara Paciorkiewicz

Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00


Tel.: 58 32 13 181 

58 32 13 183

58 32 13 184

58 32 13 185

Faks: 58 32 13 181 / 58 32 13 183

Sekretariat wydziału - pokój 254 (II piętro)

Zakres działania:
wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych, realizacja należności sądowych w sprawach cywilnych, rozwodowych i gospodarczych, unieważnienia orzeczeń i odszkodowania w trybie przepisów Ustawy z dnia 23.02.1991r. Uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34 poz.149 z późn.zm.), odszkodowania w trybie przepisów kpk

58 32 13 180
Faks: 
58 32 13 181