-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący: SSO Magdalena Kierszka

Zastępca Przewodniczącego: SSO Piotr Matuszewski

Kierownik sekretariatu: Danuta Lepieszko

Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

 

Godziny przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Sekretariat Wydziału - pokój 238 (II piętro), 241

Telefony:

 • 58 32-13-261
 • 58 32-13-262
 • 58 32-13-420 (faks)


Zakres działania:

Rozpoznawanie spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, a także środków odwoławczych w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia z obszaru właściwiości tego sądu, a w szczególności:

1. Rozpatrywanie spraw:

 • o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
 • o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
 • o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • o odwołanie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 • o odwołaniee zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 • o obciążenie skazanego kosztami leczenia,
   
 • o zmianę okręślonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego,
 • o wyrążenie zgody na zmianę stałego miejsca pobytu

2. Rozpoznawanie wniosków, skarg i próśb osadzonych.

3. Rozpatrywanie skarg w trybie art. 7 KKW.

4. Nadzór nad dozorami związanymi z warunkowym zwolnieniem i odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

5. Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

6. Wizytacje zakładów karnych, aresztów śledczych oraz innych miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności w obszarze Sądu Okręgowego w Gdańsku.

7. Nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych w obszarze Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 

58 32 13 261
Faks: 
58 32 13 420