-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

IX Wydział Gospodarczy

Przewodniczący: SSO Magdalena Kiedrowicz-Kopeć

Zastępca Przewodniczącego: SSO Agnieszka Mankiewicz 

Kierownik Sekretariatu: Jolanta Jakubek-Sieczka

Adres: ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Sekretariat wydziału - pokój F.0.21 (parter w budynku F przy ul. 3 Maja 9A w Gdańsku)

Telefony:
 • 58 32-42-830
 • 58 32-42-829
 • 58 32-42-828
 • 58 32-42-827
 • 58 32-42-826
 • 58 32-42-825

 

Zakres działania:

Rozpoznawanie spraw gospodarczych obejmujących obszar właściwości miejscowej następujących Sądów Rejonowych: Sądu Rejonowego Gdańsk–Południe w Gdańsku, Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku, Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie.

Rozpoznawanie spraw gospodarczych obejmujących obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Elblągu, Gdańsku, Słupsku.

W IX Wydziale Gospodarczym rozpoznawane są sprawy:

 1. ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł;
 2.  ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 3. przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawianie szkody z tym związane oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku
 4. o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, albo ugoda zawarta przed tym sądem, oraz innym tytułom egzekucyjnym, obejmującym roszczenia, które gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów gospodarczych.
58 32 42 830
Faks: 
58 32 42 837