-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

IV Wydział Karny

Przewodniczący: SSO Joanna Wiśniewska-Kołodziejczyk

Zastępca Przewodniczącego: SSO Marek Kapała

Kierownik sekretariatu: Marta Szeliga

Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Sekretariat wydziału - pokój 208 (II piętro)

Zakres działania:

Rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku - przydzielonych zgodnie z zasadami losowego przydziału spraw pomiędzy sędziów orzekających w IV Wydziale Karnym i XIV Wydziale Karnym tutejszego Sądu jako wydziałach właściwych dla tych samych typów spraw – oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA I RZECZOWA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

UWAGA:
 
Od 3 kwietnia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku dla spraw karnych w I instancji z tego samego zakresu, tj. spraw które przed dniem 3 kwietnia 2018 r. były rozpoznawane bądź w IV Wydziale Karnym, bądź w XIV Wydziale Karnym tutejszego Sądu zgodnie z kryterium właściwości miejscowej, obowiązuje tzw. łączne losowanie w systemie losowego przydziału spraw (SLPS)
 
Zgodnie z tą zasadą od 3 kwietnia 2018 r. losowy przydział spraw pomiędzy sędziów orzekających w tych wydziałach następuje przed podziałem spraw między tymi wydziałami. 
 
Zrządzenie Nr 87/18-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 marca 2018 r. ustaliło miesięcznie przemienny harmonogram łącznego losowania spraw w SLPS, zgodnie z którym sprawy wpływające do IV Wydziału Karnego i XIV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Gdańsku będą początkowo przekazywane przez Biuro Podawcze do jednego wydziału zgodnie z harmonogramem (poczynając od IV Wydziału Karnego od kwietnia 2018 r.) a dopiero po przeprowadzaniu losowania będą rejestrowane we właściwym wydziale.

 

58 32 13 240
Faks: 
58 32 13 249