-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

I Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSO Małgorzata Janicka

Zastępca Przewodniczącego: SSO Ewa Karwowska

Kierownik sekretariatu: mgr Izabela Stankiewicz

Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

 

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Sekretariat wydziału - pokój 332b (III piętro)

 

Zakres działania:

Rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Malborku i Starogardzie Gdańskim, z wyłączeniem spraw przekazanych XV Wydziałowi Cywilnemu.

W I Wydziale Cywilnym rozpoznawane są sprawy:

 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, również w postępowaniu nakazowym i upominawczym, z wyłączeniem spraw gospodarczych,
 • o prawa niemajątkowe i dochodzone z nimi roszczenia majątkowe, oprócz spraw o rozwód i separację, które rozpoznawane są w II Wydziale Cywilnym, oraz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia, które należą do właściwości sądów rejonowych,
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • o uchylenie uchwał, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o uznanie oraz stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych,
 • o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.

 

Od dnia 12 czerwca 2015 r. wszystkie rozmowy telefoniczne kierowane do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku są obsługiwane przez Automatyczny System Informacji Głosowej (Interactive Voice Response, IVR).

Korzystając z IVR osoba dzwoniąca uzyska informacje nt.:

- aktualnego stanu sprawy,

- najbliższego wyznaczonego terminu rozprawy (z godziną i numerem sali),

- rodzaju wydanego w sprawie orzeczenia;

- prawomocności / braku prawomocności orzeczenia.

System uruchamia się automatycznie po wykręceniu numeru 58 32-13-399 i po kolei w sposób wyraźny i zrozumiały prowadzi osobę dzwoniącą przez kolejne etapy (wybór wydziału Sądu, wybór numeru sprawy itp.). Czas oczekiwania na informację przy wykorzystaniu IVR to tylko 10 sekund. Bardziej wyczerpujące informacje można uzyskać Biurze Obsługi Interesantów, z którym również można połączyć się poprzez system IVR.                

58 32 13 399
Faks: 
58 32 13 217