-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Samodzielna Sekcja ds. Analiz i Organizacji Pracy

Kierownik Sekcji: Specjalista ds. analiz i ochrony danych osobowych Patrycja Kurzawa

Nr pokoju: 153a (I piętro)
 
Do zakresu działania sekcji należą:
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych półrocznych i rocznych sprawozdań statystycznych z ewidencji i ruchu spraw Sądu Okręgowego w Gdańsku i sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku;
 • analiza i przetwarzanie danych zawartych w miesięcznych informacjach statystycznych z wydziałów Sądu Okręgowego w Gdańsku i sądów rejonowych okręgu gdańskiego;
 • analizy statystyczne z zakresu ewidencji spraw oraz stanu kadrowego sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, urzędników i innych pracowników;
 • sporządzanie opinii oraz projektów wniosków co do utrzymania, zwiększenia limitu etatów lub przeniesienia etatów, w ramach okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, sędziowskich, referendarskich, asystentów sędziego i urzędniczych;
 • sporządzanie analiz dotyczących obciążenia pracą sędziów, referendarzy i innych grup zawodowych w poszczególnych sądach okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, oraz gromadzenie i weryfikacja danych statystycznych związanych z zadaniami nadzorczymi wraz z badaniem wyników krajowych;
 • koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej celem zapewnienia aktualizacji, rzetelności i kompletności sprawozdań statystycznych sporządzanych przez wydziały Sądu Okręgowego w Gdańsku i jednostki podległe.
58 32 13 147