-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zakład Poprawczy w Gdańsku

Zakład Poprawczy w Gdańsku
ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk
NIP 584-27-02-751
REGON 221075350
 
Dyrektor Zakładu Poprawczego: mgr Marzena Czekaj-Szafranowicz 
 
Strona internetowa: www.gdansk.zp.gov.pl
 
 
Godziny pracy administracji Zakładu:
poniedziałek-piątek: od 8:00 do 16:00

Telefon:
58 552-00-56 (centrala)

 
Zakład Poprawczy w Gdańsku-Oliwie jest placówką o charakterze półotwartym dla chłopców w przedziale wiekowym od 13 r. ż. do 21 r. ż. Przebywający w nim wychowankowie to sprawcy przestępstw i wykroczeń, przejawiający symptomy demoralizacji, gdzie zaszła wobec nich potrzeba zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym.
 
Do placówki trafiają wychowankowie o zaawansowanym poziomie demoralizacji, trwałej aspołecznej motywacji, powiązani ze środowiskiem kryminogennym osób dorosłych. W zakładzie przebywają chłopcy o zaburzonej osobowości, a także przejawiający symptomy uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych.
 
Pozostająca w sytuacji konfliktu tego typu populacja stanowi środowisko o ograniczonej przewidywalności zachowania. Potencjalne zagrożenie wiąże się głównie z ogólną niedojrzałością społeczno-emocjonalną, większości wychowanków cechuje stosunkowo wysoka gotowość do reagowania agresją, skłonność do działań nadprogowych o charakterze emocjonalno-popędowym, mała odporność na stres i frustrację, brak krytycyzmu i słaba zdolność przewidywania odroczonych w czasie skutków swego zachowania.
 
Zakład Poprawczy przygotowuje wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi oraz naucza samodzielności poprzez:
  • zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną oraz opiekuńczą,
  • przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej,
  • udział wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska,
  • współdziałanie z rodzinami wychowanków, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.
58 55 20 056