-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Okręgowy Kierownik Szkolenia

Kontakt:

Sekretariat Okręgowego Kierownika Szkolenia:

tel.: 58 32-13-453
pokój 338, III piętro
 
 
Istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz podległych sądach rejonowych. W celu odbycia praktyk studenci winni zgłosić taką chęć na uczelniach, które skierują ich do odbycia praktyki po zawarciu stosownego porozumienia o organizację praktyk pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku a uczelnią. Student posiadający dzienniczek praktyk oraz skierowanie z uczelni winien zgłosić się do Okręgowego Kierownika Szkolenia w celu uzyskania wpisu skierowania do dzienniczka praktyk.
 
 
 
 
 
58 32 13 103
Faks: 
58 32-13-453