-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Specjalista ds. analiz i ochrony danych osobowych Patrycja Kurzawa

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Starszy inspektor Katarzyna Jasińska


Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów z zakresu ochrony danych  osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Sąd Okręgowy w Gdańsku, znajdują się w Zakładce: Ochrona danych osobowych.
 
 
58 32-13-475