-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Struktura organizacyjna

Wydziały
Nazwa Wydziału / Oddziału Telefon e-mail
I Wydział Cywilny 58 32 13 269 wydzial01@gdansk.so.gov.pl
II Wydział Cywilny Rodzinny 58 32 42 790 wydzial02@gdansk.so.gov.pl
II Wydział Cywilny Rodzinny - Sekcja do Spraw Rodzinnych Odwoławczych 58 32 42 791 wydzial02@gdansk.so.gov.pl
III Wydział Cywilny Odwoławczy 58 32 13 230 wydzial03@gdansk.so.gov.pl
IV Wydział Karny 58 32 13 240 wydzial04@gdansk.so.gov.pl
V Wydział Karny Odwoławczy 58 32 13 250 wydzial05@gdansk.so.gov.pl
VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 58 32 13 261 wydzial06@gdansk.so.gov.pl
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 58 32 42 740 wydzial07@gdansk.so.gov.pl
IX Wydział Gospodarczy 58 32 42 830 wydzial09@gdansk.so.gov.pl
X Wydział Wizytacyjny 58 32 13 200 wydzial10@gdansk.so.gov.pl
XI Wydział Wykonawczy 58 32 13 180 wydzial11@gdansk.so.gov.pl
XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy 58 32 42 806 wydzial12@gdansk.so.gov.pl
XIV Wydział Karny 58 32 13 280 wydzial14@gdansk.so.gov.pl
XV Wydział Cywilny 58 32 13 269 wydzial15@gdansk.so.gov.pl
XVI Wydział Cywilny Odwoławczy 58 32 13 457 wydzial16@gdansk.so.gov.pl
XVII Wydział Własności Intelektualnej 58 32 42 844 wydzial17@gdansk.so.gov.pl
Oddziały
Nazwa Wydziału / Oddziału Telefon e-mail
Oddział Administracyjny 58 32 13 140 od-administracyjny@gdansk.so.gov.pl
Oddział Finansowy 58 32 13 110 od-finansowy@gdansk.so.gov.pl
Oddział Gospodarczy 58 32 13 130 od-gospodarczy@gdansk.so.gov.pl
Oddział Informatyczny 58 32 13 127 od-informatyczny@gdansk.so.gov.pl
Oddział Kadr 58 32 13 150 kadry@gdansk.so.gov.pl
Oddział Inwestycji i Remontów 58 32 13 120 od-inwestycji@gdansk.so.gov.pl
Samodzielna Sekcja Ochrony Inf. Niejawnych 58 32 13 270 kancelariatajna@gdansk.so.gov.pl
Samodzielna Sekcja ds. Analiz i Organizacji Pracy 58 32 13 147 sprawozdania@gdansk.so.gov.pl
Kuratorzy
Nazwa Wydziału / Oddziału Telefon e-mail
Kurator Okręgowy 58 32 13 388 kuratorzy@gdansk.so.gov.pl
Inne
Nazwa Wydziału / Oddziału Telefon e-mail
Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów 58 32 42 725 ozss@gdansk.so.gov.pl
Zakład Poprawczy w Gdańsku 58 55 20 056 sekretariat@zp.gdansk.gov.pl
Audytor Wewnętrzny 58 32 13 118 audyt@gdansk.so.gov.pl
Biblioteka 58 32 13 146 biblioteka@gdansk.so.gov.pl
Biuro Obsługi Interesantów 58 32 13 268 / 58 32 13 269 informacja@gdansk.so.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych 58 32-13-475 iodo@gdansk.so.gov.pl
Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego
Nazwa Wydziału / Oddziału Telefon e-mail
Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego -