-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Sprawozdanie z II spotkania w ramach „Salonu mediatora”

W dniu 19 listopada 2012 roku odbyło się drugie spotkanie „Salonu Mediatora” w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.   W drugim spotkaniu „Salonu Mediatora” udział wzięli: sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, radcy prawni, adwokaci, notariusze i policjanci. 
Oficjalnego otwarcia „Salonu Mediatora” dokonała Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Sędzia Alina Miłosz- Kloczkowska.
 
W załączniku zamieszczono sprawozdanie.