-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Sprawozdanie z I spotkania w ramach „Salonu mediatora”

W dniu 17 września 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się inauguracja „Salonu Mediatora”, inicjatywy skierowanej przez środowisko mediatorów gdańskich, dotyczącej działań związanych z propagowaniem idei mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów.
Inicjatywa ta spotkała się z szerokim zainteresowaniem środowisk prawniczych w osobach sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, notariuszy oraz mediatorów zarówno indywidualnych jak i zrzeszonych w ośrodkach mediacyjnych. 
 
Oficjalnego otwarcia „Salonu Mediatora” dokonała Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Alina Miłosz-Kloczkowska. 
Po przywitaniu zebranych gości, inicjatorów oraz moderatorów „Salonu Mediatora” w osobach Zofii Gruszeckiej, Magdy Bellwon i Bartosza Poćwiardowskiego, Pani Wiceprezes przedstawiła ideę Salonu jako miejsca dla wszystkich, którym mediacja jest bliska, którzy z mediacji korzystają i którzy chcą korzystać a także tych, którzy mediację dopiero poznają. 
W pierwszej części spotkania uczestnicy podzieleni na trzy grupy (sędziowie, inne zawody prawnicze, mediatorzy) zebrali i przedstawili swoje oczekiwania związane z dalszymi spotkaniami w ramach „Salonu Mediatora” oraz omówili dokumentację z postępowania mediacyjnego (protokół i sprawozdanie).
 
W wyniku dyskusji ustalono tematy kolejnych spotkań w ramach Salonu:
 1. Jak przekonywać strony do mediacji?
 2. Techniki mediacyjne.
 3. Bariery w kierowaniu spraw do mediacji w środowisku prokuratury i policji.
 4. Dokumentacja w postępowaniu mediacyjnym – strona formalna mediacji.
 5. Ugody mediacyjne.
 6. Sposoby i formy prowadzenia mediacji.
 
Zgodnie z zaproponowanym przez Panią Wiceprezes harmonogramem kolejne spotkania w ramach „Salonu Mediatora” odbędą się w godzinach 10:00-12:00 w następujących terminach:
 • 19 listopada 2012 roku – Dlaczego trudno nakłonić strony do mediacji? – prowadzący Pan Piotr Kubik, 
 • 17 stycznia 2013 roku – Bariery w kierowaniu spraw do mediacji w środowisku prokuratury i policji -  prowadząca Pani Dagmara Słomińska-Butowski, 
 • 18 marca 2013 roku – Ugody mediacyjne w sprawach cywilnych – prowadząca Pani Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała
 • oraz w dniach: 17.05.2013 r., 17.07.2013 r.,17.09.2013 r.,18.11.2013 r.
Dziękując wszystkim tym, którzy wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu w ramach „Salonu Mediatora” serdecznie zapraszamy na kolejne ich edycje również tych, którzy nie mogli być uczestnikami pierwszego spotkania.